Cưới được "chồng người ta", So-Hee tưởng chừng sẽ trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất quả đất cho đến khi cô biết được mình sắp bị chồng "ăn thịt". Từ đó cô cùng hội chị em bạn dì đã lên kế hoạch ám sát chồng mình trong khi chồng cô mãi cũng không chịu chết.