Một thế lực siêu nhiên đang đe dọa mạng sống của gia đình 4 người, nếu họ phát ra tiếng động.