Tác giả thành công Veronica thấy mình bị mắc kẹt trong một thực tế kinh hoàng và phải khám phá bí ẩn uốn éo tâm trí trước khi quá muộn.