RameStar Cinemas 

* Giá vé HSSV, Happy Day không áp dụng cho ngày Lễ, Tết.
Quy định ngày được coi là ngày lễ: 1/1, 14/2, 8/3, 10/3 ÂL, 30/4, 1/5, 2/9, 20/10, 20/11, 24/12 và Tết Âm Lịch (nếu ngày lễ trùng vào cuối tuần thì ngày nghỉ bù theo quy định của nhà nước sẽ được tính như ngày lễ).
 
Thông tin về Thẻ Tích Điểm: http://ramestar.vn/member-p80.html
 
 
 

SỐ TÀI KHOẢN CỦA RAMESTAR CINEMAS

Vietinbank : 100885955555 Đồng Thanh Tuyền chi nhánh TP.Hải Dương