COMBO 1 VÉ XEM PHIM + 1 BẮP + 1 NƯỚC TẠI RAMESTAR = 90K