Hiện tại RameStar đang nâng cấp và mở rộng thêm phòng chiếu nên còn hạn chế phim. Rất mong quý khách thông cảm và chờ sang tháng 10 phòng chiếu mới rạp sẽ đi vào hoạt động thì sẽ có thêm nhiều phim đa dạng hơn.

Xin chân thành cảm ơn Quý Khách.