|COMING SOON|RẠP CHIẾU PHIM GIƯỜNG NẰM ĐẦU TIÊN TẠI HẢI DƯƠNG

 Hiện đang có chương trình chạy thử sale off chỉ còn 200K / 1 Giường / 2 Người. Hãy đến và trải nghiệm điện ảnh theo cách hoàn toàn mới !!!