Cuộc chiến giữa loài người và AI sắp diễn ra. Đón xem The Creator (Kẻ Kiến Tạo) - Dự kiến khởi chiếu: 29.09.2023