Lynn, một sinh viên thiên tài,cô nhận được một nhiệm vụ dẫn cô tới Sydney, Australia để kiếm hàng triệu Baht.Lynn và người bạn cùng lớp phải hoàn thành kỳ thi....