Phần thứ ba của chuỗi phim "50 Sắc Thái" dự kiến khởi chiếu vào dịp Valentine 2018.