Năm 1967 tại Los Angeles , một người mẹ góa và hai cô con gái

sống bằng những buổi gọi hồn lừa đảo và trong một lần vô tình

đã tạo ra một mối liên kết với hồn ma trong căn nhà . Khi con gái

út bị ám bởi một linh hồn tàn ác , thì gia đình phải đối mặt với

nỗi sợ hãi không thể tưởng tượng để cứu cô bé và trục xuất con

ác quỷ trở về thế giới của nó.