Phát Hành Thẻ Thành Viên Miễn Phí RameStar-ER

♻️ Chương trình phát hành thẻ thành viên miễn phí tại RameStar không cần CMND mà chỉ cần số điện thoại của bạn và được áp dụng chung cho tất cả bạn bè anh chị em họ hàng...(Khi muốn trừ tiền tích điểm thì buộc phải có số điện thoại kiểm tra trực tiếp tại quầy vé.)
⚖️ RameStar sẽ có 4 cấp độ thẻ:

▫️ White (Rame22) ( Khi bạn dưới 23 tuổi khi xem phim |2D,3D Giảm 10k| Cả Tuần trừ suất chiếu SNEAKSHOW và HAPPY DAY) Ngày Sinh nhật tặng 1 vé xem phim miễn phí (Được nhận trước hoặc sau 3 ngày sinh nhật bạn).

* Sliver (Miễn Phí) ( Sẽ tích được 3% tổng giá trị thanh toán) Ngày Sinh Nhật tặng 1 vé xem phim miễn phí (Được nhận trước hoặc sau 3 ngày sinh nhật bạn).

� Gold (Chi tiêu đạt 4 triệu/năm) ( Sẽ tích được 6% tổng giá trị thanh toán) Ngày Sinh Nhật tặng 3 vé xem phim miễn phí (Được nhận trước hoặc sau 3 ngày sinh nhật bạn).

♦️ Ruby (Chi tiêu đạt 6 triệu/năm) ( Sẽ tích được 10% tổng giá trị thanh toán) Ngày Sinh Nhật tặng 5 vé xem phim miễn phí (Được nhận trước hoặc sau 3 ngày sinh nhật bạn).

*** Lưu ý: Nếu thẻ thành viên của các bạn không có phát sinh chi tiêu nào trong vòng 3 tháng trước thì thẻ đó sẽ không được tính nhận vé xem phim miễn phí.

� (Chi tiêu đạt) chính là tổng số tiền bạn đã mua vé trong 1 năm. Rame sẽ tổng kết và nâng cấp thẻ ngay khi bạn đạt được.  Nếu trong vòng 1 năm kể từ ngày bạn cập nhật thẻ mà quý khách không có chi tiêu nào hoặc không đạt bằng số tiền giá trị của thẻ thì Rạp sẽ (Huỷ hoặc Hạ cấp hoặc Nâng cấp) hạng thẻ bằng đúng mức chi tiêu hạng thẻ của năm đó.

⚖️ Ví Dụ: bạn mua vé hết 100k vậy bạn đã tích được 3k,6k,10k,15k tuỳ theo giá trị thẻ. Khi bạn tích được ít nhất trong thẻ của mình là 20k thì lần sau bạn mua vé 100k bạn có thể trừ số điểm đã tích được là 20k vậy bạn chỉ cần thanh toán 80k.

***** QUÝ KHÁCH LƯU Ý KHI SỬ DỤNG THẺ :

1. Đăng ký làm Thẻ Thành Viên trước 5 ngày sinh nhật của bạn mới hợp lệ (tặng vé xem phim).

2. Nhận vé xem phim miễn phí ngày sinh nhật phải mang theo số Điện Thoại và Chứng Minh Thư (CMND) hoặc giấy tờ liên quan đến thông tin của bạn.

3. Mua vé tại quầy chỉ cần đọc số điện thoại để tích điểm còn việc trừ tiền tích điểm buộc phải có số Điện Thoại tại quầy vé.

4. Số điểm tích được phải có giá trị lớn hơn 20k và tối đa 100k mới được trừ đi trên mỗi lần thanh toán.

5. Khi quý khách đủ điều kiện nâng cấp thẻ cao hơn thì quý khách vui lòng đến quầy vé để nâng cấp thẻ.


� Lịch Chiếu: http://ramestar.vn/lich-chieu-phim
� Bảng Giá Vé: http://ramestar.vn/bang-gia-ve-p28.html