Combo MAX khi xem 3D = 100K (1 Vé + 1 Nước + 1 Bắp)