Hai mươi bảy năm sau, Câu lạc bộ thua cuộc đã lớn lên và chuyển đi, cho đến khi một cuộc gọi điện thoại tàn khốc đưa họ trở lại.