Sale tháng 10 phòng chiếu R'Amare

Giá 1 giường nằm chỉ từ 180K/vé/2 người
Chi tiết trong ảnh
---------------------RameStar Cinemas---------------------
 Lịch chiếu : ramestar.vn/lich-chieu-phim
 Địa chỉ : 172 Thanh Bình, TP.Hải Dương